ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
05 มี.ค. 2557
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์สอบราคาจัดซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
05 มี.ค. 2557
243 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
20 ก.พ. 2557
244 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 10 -บ้านนายสมใจ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
20 ก.พ. 2557
245 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกูล-คอกไก่นายจำเนียร (บริเวณหน้าบ้านนายวิฑูร มณีล่ำ) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
20 ก.พ. 2557
246 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน เริ่มจากสวนนายเดชา ผกากรอง - สวนปาล์ม นายราเชนทร์ คุณโลก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
20 ก.พ. 2557
247 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายโรงรม-บ่อต้นโก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
20 ก.พ. 2557
248 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายอินทรสุวรรณอุทิศ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
20 ก.พ. 2557
249 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสี่แยกบบ้านดอนคา-น้ำตกสองรักศาลาทวดวังไหมร หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
20 ก.พ. 2557
250 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางกลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกหัวสะพานคลองปลายหวัก-บ้านนายจิตร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
20 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34