ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 การเปิดการกำหนดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานกำนัน-สาขาทอง หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
26 พ.ย. 2557
192 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
256
24 พ.ย. 2557
193 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเอื้อน-บ้านนายลือชัย หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
24 พ.ย. 2557
194 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
24 พ.ย. 2557
195 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเอื้อน-บ้านนายลือชัย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
24 พ.ย. 2557
196 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
24 พ.ย. 2557
197 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเอื้อน - ลือชัย หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
24 พ.ย. 2557
198 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
19 พ.ย. 2557
199 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคาร ศพด.1 หมู่ที่ 9 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
19 พ.ย. 2557
200 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
255
07 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34