ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกรีฑา-บ้านนายอุดม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
19 พ.ค. 2558
142 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายบานนางอนงค์-บ้านนายฉันท์ หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
19 พ.ค. 2558
143 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี - สี่แยกบ่อต้นโก หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
19 พ.ค. 2558
144 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายคอกไก่บ้านนายจำเนียร - บ้านนายกูล หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
19 พ.ค. 2558
145 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
14 พ.ค. 2558
146 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านถนนสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
14 พ.ค. 2558
147 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี-สี่แยกบ่อต้นโก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
14 พ.ค. 2558
148 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอนงค์-บ้านนายฉันท์ หมู่่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
14 พ.ค. 2558
149 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกไก่นายจำเนียร-บ้านนายกูล หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
14 พ.ค. 2558
150 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างบุกเบิกถนนเริ่มจากสวนนายเล็ก ศรีเมือง -บ้านนายนัด พลหาญ หมู่ที่ 1 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
14 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34