ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน สายโรงรม-เขาม่วง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
06 มี.ค. 2556
282 ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
14 ก.พ. 2556
283 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ออกกำลังกาย จำนวน 1 โครงการ และโครงการขยายเขตประปาถนนสายสี่แยกอ้ายเขียว-นำตกอ้ายเขียว จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
14 ก.พ. 2556
284 ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
430
22 ม.ค. 2556
285 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
556
28 ธ.ค. 2555
286 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
417
07 ธ.ค. 2555
287 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
601
01 ธ.ค. 2555
288 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
434
30 พ.ย. 2555
289 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
364
30 พ.ย. 2555
290 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านนำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
05 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34