ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1, 4 , 5 ,6 และหมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ จำนวน 10 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
208
09 มี.ค. 2560
72 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,6และหมู่ที่ 8 จำนวน 6 สาย ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
09 มี.ค. 2560
73 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายต่างๆหมู่ที่ 1, 6, 8 ตำบลทอนหงส์ ตามแบบป.ป.ช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
196
02 มี.ค. 2560
74 ราคากลางและการคำนวณราคากลางขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เริ่มจากสามแยกทางขึ้นน้ำตกอ้ายเขียว-หัวสะพานวัดท่ายายหนี หมู่ที่ 5 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
197
26 ธ.ค. 2559
75 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เริ่มจากบริเวณร้านสมศรีวัสดุก่อสร้าง-สวนนายสมวงศ์ หมู่ที่ 4 ตามแบบ ปปช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
207
09 ธ.ค. 2559
76 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เริ่มจากหัวสะพานวัดท่ายายหนี-สวนนายโชคดี ริยาพันธ์ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
09 ธ.ค. 2559
77 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เริ่มจากสามแยกป่าพร้าว-สี่แยกพระตำหนัก หมู่ที่ 4 ตามแบบ ปปช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
195
09 ธ.ค. 2559
78 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาหน้าที่ทำการ อบต.ทอนหงส์ ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
209
01 เม.ย. 2559
79 ประกาศ สอบราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหน้าที่ทำการ อบต.ทอนหงส์ โดยทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสนามกีฬา อบต.ทอนหงส์ จำนวน 4 จุด (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) ดาวน์โหลดเอกสาร
210
01 เม.ย. 2559
80 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายประตูวัดคงคาวง-หัวสะพานวัดคงคาวง หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
22 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34