ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กใน ศพด.บ้านเก้ากอ ดาวน์โหลดเอกสาร
332
06 พ.ย. 2556
262 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
01 พ.ย. 2556
263 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา โครงการขยายไหล่ทางถนนสายสี่แยกอ้ายเขียว-บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
01 ก.ค. 2556
264 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพาน ร.ร.บ้านวังลุง-สามแยกบ้านนางสมจิตร ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
28 มิ.ย. 2556
265 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพาน ร.ร บ้านวังลุง-สามแยกบ้านนางสมจิตร ม.1 และโครงการขยายไหล่ทางถนนสายสี่แยกอ้ายเขียว-บ้านวังยาว(บริเวณหน้าบ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
381
10 มิ.ย. 2556
266 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางขึ้นเขาไฟไหม้ ม. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
11 เม.ย. 2556
267 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงรม-สี่แยกบ้านอาจารย์โกเมศวร์ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
11 เม.ย. 2556
268 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไทรเสือเวียน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
11 เม.ย. 2556
269 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาใหม่ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
11 เม.ย. 2556
270 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน เริ่มจากหนานต้นไทร-สวนนายถ้อง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
11 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34