ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ,ศูนย์ อปพร. ดาวน์โหลดเอกสาร
357
05 พ.ย. 2555
292 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกชุมขลิง-ศาลาเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
502
14 ต.ค. 2555
293 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมา ๔ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
403
09 ส.ค. 2555
294 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ และโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ, ศูนย์ อปพร. ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
430
24 ก.ค. 2555
295 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
04 ม.ค. 2555
296 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
01 ธ.ค. 2554
297 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
01 พ.ย. 2554
298 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกบ้านอาจารย์โกเมศวร์ - สามแยกบ้านนายจิตร และโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนสายบ้านนายประภาส - บ้านนายแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
462
24 ส.ค. 2554
299 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ และโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุเทพ - คลองเกียบ ดาวน์โหลดเอกสาร
465
23 ส.ค. 2554
300 ประกาศผลการสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
492
18 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34