ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายข้าง ศพด.ในเขียว 1 เร่ิมจากบ้านนายจำเนือง นวลมังสอ-สวนนางสั้ว หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
24 มี.ค. 2558
172 ประกาศซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
10 มี.ค. 2558
173 ประกาศซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
10 มี.ค. 2558
174 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกวัดใหม่ - คลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
10 มี.ค. 2558
175 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก-วังลุง หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
10 มี.ค. 2558
176 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
09 มี.ค. 2558
177 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
189
09 มี.ค. 2558
178 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
19 ก.พ. 2558
179 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
16 ก.พ. 2558
180 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ 4,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
16 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34