ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดสายบ้านในเขียว-วังยาว หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
02 ต.ค. 2557
212 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลทืติกสายวัดใหม่ -วัดคลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
02 ต.ค. 2557
213 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
02 ต.ค. 2557
214 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านในเขียว-วังยาว หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
02 ต.ค. 2557
215 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกสายบ้านในเขียว-วังยาว หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
02 ต.ค. 2557
216 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดใหม่ -คลองเมียด หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
02 ต.ค. 2557
217 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
01 ต.ค. 2557
218 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมูที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
247
29 ก.ย. 2557
219 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวนอุทยานน้ำตกอ้ายเขียว-ตำบลทอนหงส์ หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
29 ก.ย. 2557
220 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
02 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34