ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม 2557
  รายละเอียด : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำเดือนมีนาคม  2557
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 251 คน