ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
01 ส.ค. 2557
222 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
02 ก.ค. 2557
223 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
24 มิ.ย. 2557
224 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
315
06 มิ.ย. 2557
225 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนเมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
15 พ.ค. 2557
226 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
261
30 เม.ย. 2557
227 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
08 เม.ย. 2557
228 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลทอนหงส์ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
03 เม.ย. 2557
229 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงรม-บ่อต้นโก หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
01 เม.ย. 2557
230 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายอินทรสุวรรณอุทิศ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
01 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34