ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายกูล-คอกไก่นายจำเนียร หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
01 เม.ย. 2557
232 ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนนลาดยางสายสี่แยกบ้านดอนคา-น้ำตกสองรัก บริเวณศาลาทวดวังไหมร หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
01 เม.ย. 2557
233 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกหัวสะพานคลองปลายหวัก-บ้านนายสมจิตร หมู่ที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
01 เม.ย. 2557
234 ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 10 บ้านนายสมใจ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
01 เม.ย. 2557
235 ประกาศผลสอบราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน เริ่มจากสวนนายเดชา ผกากรอง-สวนปาล์มนายราเชนทร์ คุณโลก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
01 เม.ย. 2557
236 ประกาศผลสอบราคาโครงการจ้างบุกเบิกถนนสายคึกฤทธิ์ เริ่มจากสวนนางสารภี นิลพัฒน์-สวนนายภิรมย์ สิทธิรักษ์-บ้านนายอารมณ์ นิลพัฒน์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
01 เม.ย. 2557
237 ประกาศผลสอบราคาซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
26 มี.ค. 2557
238 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
301
10 มี.ค. 2557
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 2 โครงการ ปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายอินทรสุวรรณอุทิศ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายสี่แยกบ้านดอนคา-น้ำตกสองรัก ดาวน์โหลดเอกสาร
262
07 มี.ค. 2557
240 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
06 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34