ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนเมษายน 2557
  รายละเอียด : สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมรราช  ประจำเดือนเมษายน  2557
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 235 คน