ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
397
29 ก.พ. 2551
322 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
479
27 ก.พ. 2551
323 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
383
27 ก.พ. 2551
324 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
565
23 พ.ย. 2550
325 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
384
23 พ.ย. 2550
326 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
456
06 ก.ย. 2550
327 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
22 ส.ค. 2550
328 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
17 ส.ค. 2550
329 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
375
09 ส.ค. 2550
330 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
406
27 มิ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34