ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายวัดใหม่-คลองเมียด หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
177
31 ต.ค. 2561
32 ประกาศเปิดเผยราคากลางมิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
26 ต.ค. 2561
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านในเขียว-บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
163
25 ก.ย. 2561
34 รายงานผลการพิจารณา จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านในเขียว-บ้านวังยาว หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
156
25 ก.ย. 2561
35 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชุมขลิง-อู่ทอง หมู่ที่ 8 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
168
17 ก.ย. 2561
36 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านในเขียว-บ้านวังยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
10 ก.ย. 2561
37 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหมออิ่ม หมู่ที่ ๙ ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
171
30 ส.ค. 2561
38 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกูล-คอกไก่นายจำเนียร หมู่ที่ 7 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
172
30 ส.ค. 2561
39 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายไทรเสือเวียน-รร.บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
171
30 ส.ค. 2561
40 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยนาเหม็ด-บ้านนายเลี่ยน หมู่ที่ 5 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
169
30 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34