ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวัด-บ้านนายสมพงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
13 มิ.ย. 2560
62 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางผิวจราจรถนนสายสี่แยกวัดใหม่-วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
11 พ.ค. 2560
63 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขยายไหล่ทางผิวจราจรถนนสายบ้านในเขียว-บ้านวังยาว (บริเวณหน้าวัดคงคาวง) หมู่ที่ 3 ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
181
11 พ.ค. 2560
64 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้ากอ หมู่ที่ 1 ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
181
19 เม.ย. 2560
65 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประนอม-บ้านนายครบ หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ตามแบบ ป.ป.ช. ที่กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
190
18 เม.ย. 2560
66 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลุ่มน้ำคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ ตามแบบ ป.ป.ช. ที่กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
183
18 เม.ย. 2560
67 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายนากลาง (บริเวณร้านขนมจีนป้าต้อย) หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ตามแบบ ป.ป.ช. ที่กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
202
18 เม.ย. 2560
68 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสมควร-บ้านนายวีระ หมู่ที่ 6 ตามรููปแบบ ป.ป.ช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
181
12 เม.ย. 2560
69 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยนาเหม็ด-บ้านนางเลี่ยน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
12 เม.ย. 2560
70 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
192
15 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34