ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 สอบราคาซื้อถังขยะ จำนวน 100 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
04 ก.พ. 2558
182 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
191
02 ก.พ. 2558
183 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
196
05 ม.ค. 2558
184 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ครั้งที่ 2 จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
265
19 ธ.ค. 2557
185 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
08 ธ.ค. 2557
186 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
193
02 ธ.ค. 2557
187 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานกำนัน-สาขาทอง หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
26 พ.ย. 2557
188 สอบราคาจ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
26 พ.ย. 2557
189 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. สายนาใหม่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
26 พ.ย. 2557
190 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานกำนัน-สาขาทอง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
26 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34