ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายวัดใหม่-บ้านนายนุสนธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
22 มี.ค. 2559
82 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงท่อประปาสวนจิตรวิสุทธิ์-ถังประปาบ้านสวนหัวโคก หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
22 มี.ค. 2559
83 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานโครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
22 มี.ค. 2559
84 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายประตูวัดคงคาวง-หัวสะพานวัดคงคาวง หมู่ที่ 3 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
189
21 มี.ค. 2559
85 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายวัดใหม่-บ้านนายนุสนธ์ หมู่ที่ 4 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
177
21 มี.ค. 2559
86 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางปรับปรุงท่อประปาเริ่มจากสวนจิตรวิสุทธิ์-ถังประปาบ้านสวนหัวโคก หมู่ที่ 6 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
180
21 มี.ค. 2559
87 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.บ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
18 มี.ค. 2559
88 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายเฉลิมพระเกียรติ (ต้นยาง) - หัวสะพานกำนัน หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ และตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
174
18 มี.ค. 2559
89 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.บ้านกำนัน-บ้านนางแดงนับ หมู่ที่ 6 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
18 มี.ค. 2559
90 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางบุกเบิกถนนเริ่มจากสวนนายสมนึก-สวนนายจำรัส หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
18 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34