ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558(แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 ก.ย. 2558
112 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558(แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
197
13 ส.ค. 2558
113 การเปิดเผยราคากลางและกาคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดท่ายายหนี - อบต. ทอนหงส์ หมูที่ 9 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
27 ก.ค. 2558
114 ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าวัดท่ายายหนี อบต.ทอนหงส์ (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
27 ก.ค. 2558
115 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดท่ายายหนี - อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9 (ครั้งที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
27 ก.ค. 2558
116 ประกาศจัดจ้าง 3 โครงการ ครั้งที่ 3 พร้อมตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามรูปแบบป.ป.ช. ดาวน์โหลดเอกสาร
225
27 ก.ค. 2558
117 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอวฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าวัดท่ายายหนี-อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
257
09 ก.ค. 2558
118 ประกาศราคากลางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 10 - บ้านนายสำเริง ม. 3 ตามแบบปปช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
225
09 ก.ค. 2558
119 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกทางเข้าวัดท่ายายหนี-อบต.ทอนหงส์ หมู่ที่ 9 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
227
09 ก.ค. 2558
120 ประกาศราคากลางขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกในเขียว-บ้านวังยาว ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 3 ตามแบบปปช.กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
221
09 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34