ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายครบ-บ้านนางประนอม หมู่ที่ 5 ตามรูปแบบ ป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
173
30 ส.ค. 2561
42 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกชุมขลิง-ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
29 ส.ค. 2561
43 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานห้วยคลองส้อน-บ้านนายบุญลอม หมู่ที่ 4 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
29 ส.ค. 2561
44 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางคลาย-โรงรม หมู่ที่ ๔ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
29 ส.ค. 2561
45 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาวัด-บ้านนายสมพงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
29 ส.ค. 2561
46 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยาง-หัวสะพานกำนัน หมู่ที่ ๘ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
29 ส.ค. 2561
47 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยาง-หัวสะพานกำนัน หมู่ที่ ๘ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
29 ส.ค. 2561
48 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นยาง-หัวสะพานกำนัน หมู่ที่ ๘ ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
29 ส.ค. 2561
49 ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างตามรูปแบบป.ป.ช. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
175
11 พ.ค. 2561
50 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายพรุหัวหอม (บริวณห้วยนายวรรษา ทัพพุน) หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
12 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34