ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายบ้านนายกรีฑา จันทรชิต หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
08 เม.ย. 2558
162 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายบ้านนางอนงค์-บ้านนายฉันท์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
08 เม.ย. 2558
163 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสวนนายวินัย-ห้วยสาธารณะ หมู่่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
08 เม.ย. 2558
164 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2558(แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
03 เม.ย. 2558
165 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนเริ่มจากสวนนายเล็ก ศรีเมือง-บ้านนายนัด พลหาญ หมู่ที่ 1 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
02 เม.ย. 2558
166 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเริ่มจากสวนนายเล็ก ศรีเมือง-บ้านนายนัด พลหาญ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
24 มี.ค. 2558
167 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเร่ิมจากสามแยกสวนนายสมพงค์ มีบุญมาก-สวนนางพุ่ม ควรเผดิม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
24 มี.ค. 2558
168 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายนาพานทอง เร่ิมจากสวนนายอารมณ์ สิทธิรักษ์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
24 มี.ค. 2558
169 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมควร แก้วสุวรรณ-บ้านนายวีระ มาตุเวช -สวนนางบุญเรือง แก้วสะวรรณ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
24 มี.ค. 2558
170 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านผู้ใหญ่สมบัติ สุวรรณคช-คลองเมียด หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
24 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34