ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
185
03 พ.ย. 2557
202 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
28 ต.ค. 2557
203 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
265
28 ต.ค. 2557
204 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคาร ศพด.1 หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
28 ต.ค. 2557
205 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคาร ศพด.(สถ.ศพด.)หมู่ที่ 9 ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
28 ต.ค. 2557
206 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคาร ศพด.(สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 9 (ครั้งที่ 2 ) ตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
28 ต.ค. 2557
207 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
235
10 ต.ค. 2557
208 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
239
07 ต.ค. 2557
209 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
226
07 ต.ค. 2557
210 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
06 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34