ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
224
12 พ.ค. 2558
152 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
08 พ.ค. 2558
153 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 (แบบ สขร. 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
07 พ.ค. 2558
154 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาถนนบ้านน้ำตก-บ้านวัง ลุง เร่ิมจากสวนนายขนบ อินทวงศ์-สวนนายสาโรจน์ คุณโลก ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
29 เม.ย. 2558
155 เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านถนนสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
29 เม.ย. 2558
156 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
16 เม.ย. 2558
157 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายบ่อดิน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
08 เม.ย. 2558
158 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายนาใหม่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
08 เม.ย. 2558
159 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายแขวงการทาง-เขาปลิง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
08 เม.ย. 2558
160 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนสายบ้านครูวินัย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
08 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34