ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนช่วยกันต่อต้านภัยยาเสพติด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน