ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาทางการแพทย์
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาทางการแพทย์  ภารกิจช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินการและเตรียมความพร้อมด้านการฉีดวัคซีนและภารกิจด้านอื่น ๆ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน