ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแบบป.ป.ช.กำหนด
  รายละเอียด :

 ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเฉลิม-บ้านนางปรึก หมู่ที่ 5

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทรายขาว-สามแยกสวนครูเอื้อน หมู่ที่ 5

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 172 คน