ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ ๖ ตำบลทอนหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง  หมู่ที่  ๖  ตำบลทอนหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 176 คน